• 25 kW Çıkış Gücü
  • 50 kHz, PFC ve DC/DC Dönüştürücü anahtarlama frekansı,
  • Yeni Nesil Yarı iletken güç anahtarlama elemanları (SiC Mosfet, Diyot)
  • Yüksek Sistem Verimi (>%95)
  • 800V DC Bara Gerilimi